همایش تجربیات برتر شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو

هیأت مدیره


هیأت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو تشکیل شده از مدیران محترم شرکتهای عضو و به قرار زیر است:

۱- دکتر علیزاده مدیر عامل محترم شرکت سایپا یدک رییس هیأت مدیره
۲- مهندس گرمان مدیر عامل محترم شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو نایب رییس هیأت مدیره
۳- دکتر پناهی مدیر عامل محترم شرکت مایان دیزل خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره
۴- مهندس سلاجقه مدیر عامل محترم شرکت ایساکو عضو اصلی هیأت مدیره
۵- مهندس میرمنصف نماینده محترم گروه بهمن عضو اصلی هیأت مدیره
۶- دکتر میرحسینی مدیر عامل محترم شرکت امداد خودرو ایران عضو اصلی هیأت مدیره

همچنین در راستای اجرای ماده ۲۹ اساسنامه مبنی بر انتخاب بازرس انجمن، نماینده محترم شرکت بهمن دیزل به عنوان بازرس اصلی و مدیر عامل محترم شرکت ستاره نیک آریا یدک (اسنا یدک) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت دو سال منصوب شدند.