همایش تجربیات برتر شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو

خدمات

عناوین دوره های آموزشی انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو

اصول پذیرش

مدیریت تعمیرگاهها

مدیریت نمایندگیها

خدمات گارانتی خودرو

مدیریت روابط عمومی

مدیریت منابع انسانی

رفتار سازمانی و ارتباطات

برنامه ریزی و گردش عملیات تعمیر خودرو در تعمیرگاه

مدیریت عمومی

قانون کار و بیمه تامین اجتماعی

مدیریت زمان

آشنایی با قانون کار و امور استخدامی

اصول سرپرستی

شایستگی های مدیریتی مورد نیاز کارشناسان و مدیران خدمات پس از فروش (مرحله مقدماتی)

مبانی برنامه ریزی استراتژیک

روان شناسی فروش و مشتری

روان شناسی صنعتی

مدیریت ارتباطات انسانی و رفتار سازمانی

هنر ایجاد انگیزه

کار تیمی

اصول و مبانی مدیریت

تکنیک های موفقیت

مدیریت انتظامات و اصول نگهبانی

مدیریت انبار

کارشناس فنی

اصول انبارداری

آموزش مسئولین دفتر مدیران

پذیرایی و تشریفات

آیین نگارش و مکاتبات اداری

برنامه ریزی و کنترل موجودی

اصول گزارش نویسی

حفاظت ایمنی در اسناد و گفتار

سیستم سفارش گذاری و موجودی انبار

نرم افزار ICDL1

نرم افزار ICDL2

نرم افزار EXCEL کاربری سازمانی(سطح1)

نرم افزار EXCEL کاربری حرفه ای سازمانی(سطح2)

Access مقدماتی

Access پیشرفته

ویژوال بیسیک (VBA)

مدیریت پروژه Microsoft Project (MSP)

اصول خدمات پس از فروش

مشتری مداری

مهندسی فروش و بازاریابی

مشتری مداری و مهارت های ارتباطی

مکاتبات تجاری و بازرگانی

آشنایی با تنظیم و عقد قراردادها

مدیریت جامع فروش

بازاریابی خدمات

مدیریت ارتباط با مشتری     (CRM)

مدیریت خرید

کاربرد حقوق در فروش و خدمات پس از فروش خودرو

اصول و فنون مذاکره

مهارت های ارتباطی

کیفیت در حوزه خدمات

آشنایی با الزامات آخرین بازنگری دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش خودرو

کنترل کیفیت عمومی

مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

آشنایی با استاندارد  9001-2015

آشنایی با استاندارد 10002-2014

آشنایی با استاندارد10004-2012

آشنایی با استاندارد10015

ایمنی انبار و نظام آراستگی

نظام آراستگی و اصول پیاده سازی 5S

ایمنی و آتش نشانی

حسابداری بازرگانی

حسابداری انبار

قوانین مالیاتی

زبان فنی خودرو

قطعه شناسی (خودروهای سبک)

قطعه شناسی (خودروهای سنگین)

سرویس و نگهداری خودرو

شناخت و کاربرد روغن موتور در خودرو

سیستم تعلیق و ترمز

کاربرد الکترونیک در خودرو

سیستم تهویه و کولر

سیستم مولد قدرت

برق خودرو

برق پیشرفته خودرو(مالتی پلکس)

اصول بهره برداری از خودرو

حفاظت و تعمیرات خوردگی

صافکاری و شاسی کشی

مبانی رنگ آمیزی خودرو