برگزاری همایش تجربیات برتر شرکت های خدمات پس از فروش خودرو

همایش تجربیات برتر شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در تیرماه امسال برگزار خواهد شد. این همایش با موضوع “تجربیات برتر – الگوی موفقیت” از سوی انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو در ۱۲ تیرماه سال جاری برگزار می شود. رضایت مندی و خوشنود سازی مشتری، …